Wykładowcy i trenerzy

Wykładowcy:

  • Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz 

dr hab. Historii, adiunkt w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.Tematy badawcze: losy Polaków na Wschodzie, historia ZSRR, historia Białorusi w XX w., dzieje Dolnego Śląska i Ziemi Kłodzkiej. Autorka licznych artykułów oraz książek „Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-1959” (2000), Wieś zachodniobiałoruska w latach 1944-1953. Wybrane aspekty (2010); współautorka książek „Dzieje Ziemi Kłodzkiej” (II wyd. 2008, niem. wydanie 2006), „Bystrzyca Kłodzka. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków” (2007) i „Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski” (2008, 2. niem. wyd. 2012), współredaktor tomu „W Kraju Pana Boga. Studia i materiały do dziejów Ziemi Kłodzkiej X-XX w.” (II wyd. 2010).Laureatka Nagrody Historycznej Tygodnika „Polityka”  (w kategorii debiuty, 2001 r.), Nagrody Prezydenta Olsztyna im. B. Koziełło-Poklewskiego (2011) oraz współlaureatka Nagrody dla Książki Historycznej Roku (w kategorii prac popularnonaukowych, 2009 r.).

  • Dr hab. Tomasz Przerwa

dr hab. Historii, adiunkt w Zakładzie Historii Śląska Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.W 2001r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, tytuł dysertacji: „Trzy sudeckie organizacje górskie 1882–1945: Verband der Gebirgsvereine an der Eule, Waldenburger Gebirgsverband, Zobtengebirgsverein”. W 2013r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Między lękiem a zachwytem. Sporty zimowe w Śląskich Sudetach i ich znaczenie dla regionu (do 1945 roku)”. Autor licznych publikacji, m.in.: „Odkryli dla nas piękno gór. Trzy śląskie organizacje górskie (1882–1945): Verband der Gebirgsvereine an der Eule, Waldenburger Gebirgsverband, Zobtengebirgsverein”, Toruń 2003, ss. 510.; „Między lekiem i zachwytem. Sporty zimowe w śląskich Sudetach i ich znaczenie dla regionu (do 1945 r.)” Wrocław 2012, ss. 440; „W cieniu Wielkiej Sowy: Monografia Gór Sowich”, Dzierżoniów 2006, ss. 280.

  • Dr Jarosław Szymański

dr Historii, adiunkt w Zakładzie Historii Śląska Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.Zainteresowania badawcze i doświadczenie: archiwalia dotyczące średniowiecznego Śląska, doświadczenie w pracy dydaktycznej związanej z historią Śląska oraz regionalistyką (nagrody Rektora UWr. za działalność dydaktyczną w latach 2009 i 2010 oraz organizacyjną w roku 2011). Autor licznych publikacji, m.in.:”Trzy relacje z podróży po Śląsku w XVIII i XIX wieku”, Katowice 2006, ss. 240; „Ruchy heretyckie na Śląsku w XIII i XIV wieku”, Katowice 2008, ss. 222; „Wojna twierdz na Śląsku 1806-1807 w świetle pamiętników”, Katowice 2009, ss. 254.

  • Dr Wojciech Pietruszka

dr Historii, adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej Uniwersytetu Wrocławskiego.  Tytuł doktora uzyskał w 2013 rozprawą pt. Elity miast kampańskich w okresie Antoninów i Sewerów. Prowadzi badania z zakresu historii gospodarczej i społecznej świata antycznego, prozopografii, onomastyki i epigrafiki. Autor artykułów dotyczących historii starożytnego Rzymu, m.in. CIL XI 3254(II.18) – C. Caristanius Fronto from Sutrium?, „Tyche. Beiträge zur Alten Geschichte, Papyrologie und Epigraphik” 28 (2013), 191-202 (wraz z I. Wypijewskim).

  • Dr Paweł Klint

dr nauk historycznych, adiunkt w Zakładzie Antropologii Historycznej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze: historia mentalności i życia codziennego, głównie związana z zagadnieniami dotyczącymi przestępczości i śmierci w epoce staropolskiej oraz historia gospodarcza. Autor licznych publikacji, m.in. książek: „Szlachecki obrót ziemią w powiecie kcyńskim w latach 1626–1655”, Wrocław 2012, ss. 396; „Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631–1655”, Poznań-Wrocław 2008, ss. 248; „Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1657–1680”, Wrocław 2011, ss. 467; a także współautor (razem z Piotrem Galikiem) podręcznika do szkoły średniej pt. „Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Część 2. Zakres rozszerzony”, Warszawa 2014, ss. 484.

  • mgr Aleksandra Ziober

doktorantka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 roku uzyskała tytuł magistra. Aktualnie zajmuje się opracowaniem dysertacji doktorskiej pod kierunkiem dr hab. Filipa Wolańskiego na temat postaw elit Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec elekcji Władysława IV Wazy i Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Prowadzi badania nad szlachtą i magnaterią litewską od XVI do XVIII wieku, jej życiem codziennym, a także parlamentarnym. Autorka kilkunastu artykułów w tym między innymi: „Рады сената ў апошнія гады панавання  яна казіміра Вазы (1660—1668)”, ARCHE, pod red. Andrzeja Macuka, nr 6, 2014, Mińsk 2014, książki „Historia w fotografii zamknięta. Życie codzienne mieszkańców Kocur i Malichowa, Olesno 2014 oraz redaktorka książki „Wolna elekcja w dawnej Rzeczypospolitej. Procedura-przebieg-publicystyka”, Wrocław 2014..

Trenerzy:

  • Martyna Gacek 

koordynuje projekty pomocy rozwojowej w Birmie, których głównym celem jest edukacja obywatelska działaczy pochodzących z mniejszości etnicznych (http://projektbirma.wordpress.com).  Pracuje zarówno z Arakańczykami jak i Rohindża. Jest także doktorantką interdyscyplinarnego programu „Prawa Człowieka i Pokój” (Human Rights and Peace) Uniwersytetu Mahidol w Bangkoku. Mieszka w Azji Poł-Wsch od 2009 roku, poza Birmą realizowała projekty także w Kambodży, Wietnamie oraz Tajlandii. Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentką Liceum Ogólnokształcącego  im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej.

  • Aleksandra Mackiewicz  

doradczyni kariery, szkoleniowiec, trenerka aktywności. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje z dorosłymi oraz młodzieżą, głównie w obszarze aktywizacji zawodowej- poszukiwaniu talentów i predyspozycji oraz towarzyszeniu podczas zmiany w życiu zawodowym. Ważnym obszarem jej pracy jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w osiąganiu samodzielności. Współpracuje z wieloma instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami. Właścicielka firmy Góry Możliwości (gorymozliwosci.pl), od niedawna blogerka (olamackiewicz.pl). Jej żywiołem jest działanie, ma w sobie nieskończone pokłady ciekawości tego, co jeszcze przed nią.

  • Maciej Mackiewicz  

aktywność zawodową dzieli między pracę psychoterapeutyczną i szkoleniową. Przeprowadził blisko 1700 godzin szkoleń. Specjalizuje się w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, rozwijających kompetencje, a także specjalistycznych dla poszczególnych grup zawodowych. W pracy terapeutycznej skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach. Szczególnie interesuje się tematyką zmian życiowych i zawodowych, fascynujący jest dla niego zarówno sam proces zmian, jak i przygotowanie się do niego. Swoimi przemyśleniami dzieli się na blogu, którego tematyka dotyczy budowania zadowolenia z życia i poszukiwania rozwiązań (blog.psycholog-mackiewicz.pl). Pisze własne opowiadania i powieści.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s